SPOTKANIA
Czasopismo kulturalne – kto to czyta?
(Spotkanie pierwsze)

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu ze studentami, redaktorami pism kulturalnych oraz medioznawcami, które odbędzie się 13 grudnia (czwartek), o godz. 18.30, w Auli Bibliotecznej na Wydziale Dziennikarstwa UW (Nowy Świat 69).
W programie przewidziane jest ogłoszenie wyników badania Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów w połączeniu z dyskusją.

Badanie Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów to projekt Koła Naukowego Medioznawców (Instytut Dziennikarstwa UW) i Fundacji Otwarty Kod Kultury. Wzięło w nim udział 500 studentów z różnych kierunków humanistycznych uczelni warszawskich.
Za cel badania przyjęto określenie poziomu znajomości czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, a także zorientowanie się, jakie są preferencje czytelnicze wśród studentów. Ankieta składała się z pytań dotyczących znajomości tytułów czasopism kulturalnych, czytelnictwa tych czasopism oraz ich oceny pod kątem atrakcyjności. Dla zainteresowanych udostępniamy ją tutaj.
Planujemy spisać i opracować wyniki ankiety w formie broszury, którą opublikujemy w 2008 roku. Już teraz do pobrania jest ZAPIS FRAGMENTÓW SPOTKANIA (plik pdf, 333 kb).

Założenia i wyniki badania na spotkaniu przedstawi Anna Hebda, a skomentują je: Marta Jas-Koziarkiewicz oraz Grzegorz Kapuściński.


ANNA HEBDA, studentka dziennikarstwa na UW, socjologii w Collegium Civitas i w Akademii Artes Liberales. Interesuje się socjologią kultury popularnej.

MARTA JAS-KOZIARKIEWICZ, doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W kręgu jej zainteresowań badawczych leżą funkcjonowanie instytucji i systemów mediów masowych w państwach niemieckojęzycznych oraz media mniejszości narodowych w Polsce.

GRZEGORZ KAPUŚCIŃSKI, obronił doktorat na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Interesuje się semiotycznym podejściem do komunikowania, kulturą konsumpcyjną, symbolem w przekazie reklamowym, komunikowaniem niewerbalnym.

  współorganizatorzy:      Naukowe Koło Medioznawców    ZSS_Instytutu_Dziennikarstwa_UW  
  patroni medialni:      Jazz Radio www.radiokampus.waw.pl/ www.independent.pl tygodnik POLITYKA
 
  wsparcie medialne:      Radio eM