Festiwal KULTURA POLSKICH CZASOPISM 2005

W trakcie Festiwalu Kultura Polskich Czasopism zostały zaaranżowane dyskusje redaktorów czasopism wysokonakładowych i tych o mniejszym zasięgu a zajmujących się kulturą. Tematem dyskusji były przede wszystkim problemy dotyczące poszczególnych sztuk i funkcjonowania niskonakładowych pism w Polsce.

Istotnym kontekstem dyskusji był wpływ nowych technologii oraz masowych mediów na sferę kultury i wybory estetyczne odbiorców.


Miejsca
CSW Zamek Ujazdowski - Warszawa,
Bunkier Sztuki - Kraków, Pałac książąt Lubomirskich, Fundacja Dynamis - Kraków

Organizator
Fundacja Otwarty Kod Kultury

Partnerzy
Fundacja PZU, Fundacja im. Stefana Batorego

Współorganizatorzy
CSW Zamek Ujazdowski, Bunkier Sztuki, Instytut Książki, Fundacja DYNAMIS,
Korporacja Ha!art, Fundacja MOST, Fundacja Nagrody Literackiej NIKE

Patroni medialni
POLITYKA, TVP Kultura, Telewizja Internetowa TVIP

Współpraca
Fundacja COMMITMENT TO EUROPE arts & business

Sponsor akcji artystycznej Barbary Konopki
D-Link Polska

Ludzie Festiwalu
Konrad C. Kęder - dyrektor
Aleksandra Berłożecka - koordynator projektu
Bartek Felczak - opracowanie graficzne strony www i materiałów informacyjnych
Tomasz Pawlik - administrator stron www

ulotka z programem (plik pdf, 270 kb)

  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: