Formuła Festiwalu Kultura Polskich Czasopism podczas pierwszych trzech edycji polegała na aranżowaniu dyskusji redaktorów czasopism wysokonakładowych i tych o mniejszym zasięgu, a zajmujących się kulturą. W ten sposób skupiana była uwaga publiczności i mediów na zjawiskach pojawiających się w sferze kultury i wymagających głębszej analizy, a dostrzeganych przez redakcje czasopism kulturalnych.

Zakres tematyczny dyskusji obejmował wszystkie dziedziny sztuki oraz refleksję społeczną. Tematem dyskusji były przede wszystkim problemy dotyczące poszczególnych sztuk i funkcjonowania niskonakładowych pism w Polsce. Istotny kontekst dyskusji stanowił wpływ nowych technologii oraz masowych mediów na sferę kultury i wybory estetyczne odbiorców.

Obok dyskusji w trakcie Festiwalu odbywały się imprezy towarzyszące – spotkania autorskie, akcje artystyczne, prezentacje, wystawy i minikonferencje.

W tym roku zmieniliśmy nieznacznie formułę. Większość dyskusji odbędzie się w internecie na stronie www Festiwalu. Sieciowe dyskusje toczyć się będą wokół tematów bezpośrednio związanych z tworzeniem czasopisma, czyli z różnymi wyzwaniami, jakie stoją przed redakcjami. Internetowej odsłonie Festiwalu towarzyszyć będą dwa spotkania z udziałem redaktorów pism kulturalnych, które odbędą się w Centrum Sztuki Współczesnej i na Uniwersytecie Warszawskim.


  współorganizatorzy:      Naukowe Koło Medioznawców    ZSS_Instytutu_Dziennikarstwa_UW  
  patroni medialni:      Jazz Radio www.radiokampus.waw.pl/ www.independent.pl tygodnik POLITYKA
 
  wsparcie medialne:      Radio eM