edycja 2006
pełna lista wydarzeń i wszystkie szczegóły

na wszystkie spotkania wstęp wolny• • • ODSŁONA GRUDNIOWA


Miejsca: Bunkier Sztuki Kraków
Pl. Szczepański 3a
www: bunkier.com.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa
Al. Ujazdowskie 6
www: csw.art.pl


Czas: 7 grudnia (czwartek) – 10 grudnia (niedziela) 2006 r.

7 grudnia 2006


Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6,
Sala Audytorium

17.00
Dyskusja panelowa pt. „Sztuka cierpi – pozwólcie nam mówić” o sztuce krytyki prozy
W dyskusji udział biorą:
Marta Mizuro („Odra”), Justyna Sobolewska („Przekrój”), Agnieszka Wolny-Hamkało.
Prowadzenie: Konrad C. Kęder (Witryna Czasopism.pl, „FA-art”)

Marta Mizuro – krytyczka literacka, laureatka Nagrody im. Ludwika Frydego przyznawanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyki Literackiej (2002). Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, mieszka we Wrocławiu, pracuje w miesięczniku „Odra”.

Justyna Sobolewska – dziennikarka i krytyczka literacka. Redaguje dział książkowy w „Przekroju”, Publikowała w „Tygodniku Powszechnym”, „Kresach”, „ResPublice Nowej”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Nowymi Książkami” i „Odrą”.

Agnieszka Wolny-Hamkało – poetka i publicystka urodzona i mieszkająca we Wrocławiu. Wydała tomy poetyckie Mocno poszukiwana (1999), Lonty (2001), Gospel (2004) i Ani mi się śni (2005) oraz – wraz z Marcinem Hamkałą – tom szkiców o Teatrze Muzycznym Od Nietoperza do Scata (2005). Współpracuje m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Przekrojem” i portalem Polskiego Radia.

Konrad C. Kęder – literat, wydał tom wierszy Najnowszy model (2004). Redaktor naczelny kwartalnika literackiego „FA-art” oraz wortalu poświęconego czasopismom kulturalnym „Witryna Czasopism.pl”. Prezes Fundacji Otwarty Kod Kultury i dyrektor Festiwalu Kultura Polskich Czasopism.

18.00
Dyskusja panelowa pt. „Sztuka cierpi – pozwólcie nam mówić” o sztuce pisania o sztuce
„To, co się podoba, podoba się nie bez przyczyny”

W dyskusji udział biorą:
Piotr Bernatowicz („ARTeon”), Izabela Kowalczyk („artmix”), Kuba Banasiak (www.krytykant.blogspot.com).
Prowadzenie: Adam Mazur („Obieg”)

Piotr Bernatowicz – historyk sztuki, krytyk i kurator, redaktor naczelny pisma „ARTeon”. Teksty krytyczne publikował w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Malarzy i Poetów”, „Obiegu”, „Magazynie Sztuki” oraz w katalogach wystaw. Prowadzi blog „Notes krytyka” w ramach witryny internetowej pisma „Obieg”.

Izabela Kowalczyk – historyczka sztuki, krytyczka i publicystka; pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za książkę Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. otrzymała nagrodę Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy. Współzałożycielka „Konsoli” – inicjatywy, której celem jest rozpowszechnianie teorii feministycznej poprzez regularne sympozja i wystawy. Powołała do życia „artmix” – internetowy magazyn z tekstami na temat sztuki, kultury wizualnej i feminizmu.

Kuba Banasiak – prowadzi blog „Krytykant” w ramach witryny internetowej pisma „Obieg” - www.krytykant.blogspot.com.

Adam Mazur – redaktor „Obiegu”, krytyk i historyk sztuki, amerykanista, doktorant SNS PAN.


Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6,
Miejsce

Promocja nowych numerów czasopism
„Obieg” i jego goście: „notes.na.6.tygodni” oraz „Trzaskopismo”.

20.00
Początek imprezy, premiera nowych numerów „Notesu”, „Obiegu”, „Trzaskopisma” + inne atrakcje, czyli MIKROWYSTAWA notesu.na.6.tygodni # 1-29 + film Eli Skrzypek „Papierowa impresja” z muzyką Kuby Kossaka i Tomka Dudy
20.30
Projekcje Tomka Saciłowskiego i Agnieszki Brzeżańskiej +
21.30
Reggae, ragga, dancehall do upadłego: Marika /mikrofon/, Don Himol i ABselektOR /gramofony/8 grudnia 2006


Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6,
Sala Audytorium

17.00
Dyskusja panelowa
pt. „Komisarze i spłyciarze? Los kultury w mediach.”

W dyskusji udział biorą:
Stanisław Bereś, Kinga Dunin, Krzysztof Koehler, Jerzy Sosnowski.
Prowadzenie – Andrzej Franaszek, szef działu kultury „Tygodnika Powszechnego”.

Stanisław Bereś – poeta, krytyk literacki, tłumacz i historyk literatury, profesor w Instytucie Filologii Polskiej oraz w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek jury Nagrody Literackiej NIKE w latach 1996 – 2004. Zajmuje się m.in. twórczością Czesława Miłosza, drugą awangardą, poezją wojenną, nurtami katastroficznymi, fantastyką naukową oraz bieżącą krytyką literacką.

Kinga Dunin – socjolożka kultury (Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne), krytyczka i badaczka literatury (Czytając Polskę), feministka-eseistka (Tao gospodyni domowej i Karoca z dyni), publicystka-felietonistka (Czego chcecie ode mnie, Wysokie Obcasy?), pisarka (Obciach i Tabu).

Krzysztof Koehler – poeta, krytyk literacki, eseista, stały współpracownik „Arcanów” i „Frondy”, badacz literatury, pracownik Instytutu Filologii Polskiej UJ, wykłada także na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się m.in. literaturą polskiego renesansu i baroku – opublikował książkę Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego (2004). Mieszka w Krakowie.

Jerzy Sosnowski – pisarz, publicysta, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Laureat nagrody im. Kościelskich w 2001 roku. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie był tam doktorantem. Pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Wydał m.in. książki prozatorskie Wielościan (2001), Prąd zatokowy (2003), Tak to ten (2006) i eseistyczne Śmierć czarownicy! Szkice o literaturze i wątpieniu (1993), Chwilowe zawieszenie broni (1996, z Jarosławem Klejnockim).

Andrzej Franaszek – redaktor działu kulturalnego „Tygodnika Powszechnego”, literaturoznawca, członkiem jury Nagrody Literackiej NIKE. Wydał m.in. Ciemne źródło (O twórczości Zbigniewa Herberta).9 grudnia 2006


Kraków, Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3a

17.00 Promocja książki Henryka Berezy „Wypiski” z lat 1991-2004
Prowadzenie: Paweł Nowakowski i Andrzej Skrendo.

Henryk Bereza – wybitny krytyk literacki, eseista, wieloletni zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Twórczość”, gdzie prowadził m.in. stałą rubrykę „Wypiski”, obecnie przewodniczący jury Nagrody Literackiej Nike. Wydał m.in. książki Proza z importu: szkice literackie (1979), Obroty. Szkice literackie (1996).

Paweł Nowakowski – architekt, muzyk, nauczyciel akademicki, prokurator, wydawca. Udzielał się grając na gitarze, instrumentach klawiszowych i wszelkiego radzaju perkusjonaliach w szczecińskich zespołach muzycznych, między innymi w „Zbrukanych Gazetach na Brooklynie”, „Antycznym Świecie Profesora Ka”, „Slamsach z Kingston”, „Effatcie”, „Ciechorobie”, „Kolaborantach” i „Zembach” (gdzie gra do dziś). Wydał kilkanaście płyt pod pseudonimem „stwtzc” (www.stwtzc.pl), między innymi „tWARz” (stray records, usa), „tibi et igni” (wydawnictwo forma / pogranicza). Wykłada na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, gdzie uczy grafiki komputerowej, historii sztuki i prowadzi muzyczne warsztaty komputerowe; piastuje funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów; prowadzi pracownię projektową i wydawnictwo „Forma” (www.ppiw-forma.pl).

Andrzej Skrendo – pracuje w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Redaktor „Pamiętnika Literackiego”, stały współpracownik szczecińskiego dwumiesięcznika kulturalnego „Pogranicza”. Wydał m.in. książkę Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji (2002). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „FA-arcie” i „Kresach”.

18.00 Dyskusja panelowa pt. „Sztuka cierpi – pozwólcie nam mówić” o sztuce krytyki architektury
W dyskusji udział biorą:
Sylwia Ratajczyk („Architektura i Biznes”), Krzysztof Sołoducha (wortal Sztuka-Architektury.pl), Jakub Szczęsny („notes.na.6.tygodni”).
Prowadzenie – Edwin Bendyk („Polityka”).

Sylwia Ratajczyk – redaktor naczelna ogólnopolskiego miesięcznika „Architektura i Biznes”.

Krzysztof Sołoducha – wielozawodowiec, pracuje w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Autor książki filozoficzno-prozatorskiej Szkoła życia w niepewności (2002) i doktoratu z filozofii Życie i wiedza. Pojęcie logiki hermeneutycznej w filozofii Georga Mischa (1995). Współpracuje z „FA-artem”, prowadzi wortal „Sztuka Architektury”.

Jakub Szczęsny – Architekt, były reklamiarz i były ilustrator prasowy. Pisuje do „Architektury & Biznesu”, „Fluidu” i „FUTU”. Współpracuje z Fundacją Bęc Zmiana przy projektach związanych z popularyzacją architektury i wzornictwa przemysłowego.

Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne. Dziennikarz m.in. tygodnika „Nowoczesność”, Polskiej Agencji Informacyjnej, „Życia Warszawy”, „Wiedzy i życia”, magazynu „WWW”. Obecnie związany z tygodnikiem „Polityka”, gdzie jest szefem działu Internet. Publikuje także w tygodniku „Computerworld” i „ResPublice Nowej”. Autor nominowanej do Nagrody Literackiej NIKE książki Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (2003) oraz Antymatrix – człowiek w labiryncie sieci (2004).
10 grudnia 2006


Kraków, Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3a

17.00 Promocja nowych numerów czasopism: „Dekada Literacka”
Prowadzenie: Robert Ostaszewski

Robert Ostaszewski – krytyk literacki (m.in. „Dekada Literacka”, „FA-art”, „Witryna Czasopism.pl”, „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”), historyk literatury (UJ), pisarz (powieść Troję pomścimy, 2002, zbiór opowiadań Dola idola i inne bajki z raju konsumentów, 2005), felietonista (Odwieczna, acz nie oficjalna, 2002). Mieszka w Krakowie.

18.00 Dyskusja panelowa pt. „Sztuka cierpi - pozwólcie nam mówić” o sztuce krytyki poezji
W dyskusji udział biorą:
Anna Kałuża („FA-art”), Joanna Orska („Odra”), Alina Świeściak („Opcje”).
Prowadzenie – Inga Iwasiów („Pogranicza”).

Anna Kałuża – literaturoznawczyni (UŚ), recenzentka literacka („Śląsk”, „FA-art”, „ResPublica Nowa”, „Nowe Książki”).

Joanna Orska – krytyczka literacka, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracuje z „Odrą”. Wydała książkę Przełom awangardy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce (2005). Mieszka we Wrocławiu.

Inga Iwasiów – prozaiczka, poetka, eseistka, historyczka literatury, wykładowczyni na Uniwersytecie Szczecińskim, redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Pogranicza”. Autorka monografii Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna (1994), zbioru opowiadań Miasto – ja – miasto (1998) i tomu poezji Miłość (2001). Ostatnio wydała tom opowiadań Smaki i dotyki (2006).• • • ODSŁONA PAŹDZIERNIKOWA


Miejsca: Nadbałtyckie Centrum Kultury - Gdańsk, ul. Korzenna 33/35
Dom Spotkań z Historią i Ośrodek KARTA - Warszawa, ul. Karowa 20
Bunkier Sztuki - Kraków, pl. Szczepański 3a
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, pl. Sejmu Śląskiego 1
Górnośląskie Centrum Kultury – Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2.


Czas: 9, 10 oraz 12 i 13 października 2006 r.

9 października 2006


Gdańsk, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35

17.00
FILM: „Redaktor” (41 min.)

Film dokumentalny, w którym Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz opowiadają o historii i działalności Instytutu Literackiego, o miesięczniku „Kultura” i jego współpracownikach.
Polska 1994, Studio Filmowe Wir (dla Programu 2 TVP).

18.00
Dyskusja panelowa pt. „Giedroyc – wszystko to, czego nam brakuje: zaangażowanie”

W dyskusji udział biorą:
Edwin Bendyk („Polityka”), Stefan Chwin (pisarz), Wojciech P. Duda („Przegląd Polityczny”), Janusz Korek (Uniwersytet Południowego Sztokholmu), Marek Zaleski („ResPublica Nowa”, IBL)

Brak zaangażowania ludzi kultury w sprawy społeczne jest kwestią problematyczną. Niewątpliwie jednak demonstrowanie braku zainteresowania polityką jest modne. A w związku z tym postawa, jaką reprezentował Jerzy Giedroyc w epoce, czy raczej w epokach, w których żył i tworzył, wydaje się dziś równie chwalebna co egzotyczna. Chcielibyśmy, aby historia działalności Jerzego Giedroycia zainspirowała panelistów i publiczność do dyskusji o współczesnych formach i możliwościach angażowania się ludzi kultury w sprawy społeczne, w tym politykę.

Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne. Dziennikarz m.in. tygodnika „Nowoczesność”, Polskiej Agencji Informacyjnej, „Życia Warszawy”, „Wiedzy i życia”, magazynu „WWW”. Obecnie związany z tygodnikiem „Polityka”, gdzie jest szefem działu Internet. Publikuje także w tygodniku „Computerworld” i „ResPublice Nowej”.

Stefan Chwin – polski powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, grafik związany z Gdańskiem. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje artykuły publikuje w czasopismach zagranicznych: niemieckich, szwedzkich, anglojęzycznych, a także w prasie polskiej. Jako naukowiec zajmuje się romantyzmem i romantycznymi inspiracjami w literaturze nowoczesnej (m. in. u Witolda Gombrowicza). Najsłynniejszą jego powieścią jest Hanemann (1995). Ostatnią książką jest Żona prezydenta (2005).

Wojciech P. Duda – redaktor naczelny gdańskiego kwartalnika politycznego „Przegląd Polityczny”.

Janusz Korek – wykładowca na Uniwersytecie Południowego Sztokholmu. Prozaik. Autor książki Paradoksy paryskiej „Kultury”: ewolucja myśli politycznej w latach 1947-1980. Swoje teksty publikuje m.in. w „Opcjach” i „Twórczości”.

Marek Zaleski – historyk literatury, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, współredaktor kwartalnika „ResPublica Nowa”. Od 2005 jest jurorem Nagrody Literackiej NIKE. Autor książek i szkiców poświęconych polskiej literaturze współczesnej. Opublikował Przygodę drugiej awangardy (Wrocław 1984, 2000), zbiór wyróżnionych nagrodą Fundacji Kościelskich szkiców Mądremu biada? (Paryż 1990), Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej (2004) oraz Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza (2005). Jest też współredaktorem tomu Maski współczesności (Warszawa 2001).10 października 2006


Warszawa, Dom Spotkań z Historią, ul Karowa 20

17.00
FILM: „Redaktor” (41 min.)

Film dokumentalny, w którym Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz opowiadają o historii i działalności Instytutu Literackiego, o miesięczniku „Kultura” i jego współpracownikach.
Polska 1994, Studio Filmowe Wir (dla Programu 2 TVP).

18.00
Dyskusja panelowa pt. „Giedroyc – wszystko to, czego nam brakuje: fundusze”

W dyskusji udział biorą:
Mirosław Chojecki (wydawca, członek KOR, organizator Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA), Krzysztof Czyżewski („Krasnogruda”, Fundacja Pogranicza), Zbigniew Gluza (Ośrodek KARTA), Marek Krawczyk (Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu), Barbara Toruńczyk („Zeszyty Literackie”)

Z trzech braków, z którymi borykamy się po zakończeniu ery Giedroycia w Domu Spotkań z Historią zostaną omówione fundusze. Ponieważ kwestia funduszy zawsze wywołuje emocje, nie od rzeczy będzie zaznaczyć, iż w trakcie spotkania przede wszystkim mają być dyskutowane zasługi w finansowaniu przez paryską „Kulturę" inicjatyw w polskim drugim obiegu, w tym czasopism kulturalnych. Dopiero zaś w takim kontekście – współczesne problemy finansowania inicjatyw czasopiśmienniczych. Być może w trakcie dyskusji uda się też wyciągnąć pożyteczne wnioski z historii... Czy nie jest jednym z nich obserwacja, iż fundusze najtrudniej zdobywa się na „działalność”, o wiele łatwiej zaś – na wizje?

Mirosław Chojecki – inżynier chemik, pracownik Instytutu Badań Jądrowych, wydawca, członek KOR, organizator Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWA”. Stan wojenny zastał go w Paryżu, gdzie wydawał miesięcznik „Kontakt” i organizował pomoc sprzętową dla podziemia w Polsce. Po umowie „Okrągłego Stołu” wrócił do Polski, założył i prowadzi przedsiębiorstwo „Media Kontakt”.

Krzysztof Czyżewski – animator kultury, eseista, tłumacz, dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi Wydawnictwo Pogranicze i jest redaktorem serii wydawniczej „Meridian”. Jako pisarz i eseista współpracował z pismami „Kultura” (Paryż), „Borussia” oraz „Books in Canada” (Toronto). Jest członkiem zespołów redakcyjnych pism „Frahmenty” (Mińsk) i „Kulturen Život” (Skopje).

Zbigniew Gluza – założyciel i prezes Ośrodka KARTA, a także redaktor naczelny kwartalnika historycznego „Karta”. W 2002 roku został laureatem Nagrody „Rzeczpospolitej” imienia Jerzego Giedroycia.

Marek Krawczyk – w latach 1985-89 współpracował m.in.: z tygodnikiem CDN. Głos Wolnego Robotnika, zaopatrywał w papier, drukował, kolportował. Współtwórca wydawnictwa Most (1985). Następnie inicjator i szef wydawnictwa PoMost (1988). W ramach tej inicjatywy wydawał „Kulturę Niezależną”, tomy „Archiwum Solidarności”, książki z serii „Konfrontacje”, „Zeszyty Historyczne” i publikacje Biblioteki „Kultury”. W 1988 roku jeden z organizatorów i założycieli funduszu ubezpieczeniowego wydawnictw podziemnych. Organizator serii wystaw i wykładów (2001-2003) o Instytucie Literackim na terenie Białorusi, Ukrainy i Rosji. Współzałożyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa (2003). Prezes Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.

Barbara Toruńczyk – założycielka „Zeszytów Literackich”. Studiowała socjologię w Warszawie i Lublinie. Jest autorką książki Narodowa demokracja. Antologia myśli politycznej »Przeglądu Wszechpolskiego« 1895-1905.12 października 2006


Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a

17.00
FILM: „Redaktor” (41 min.)

Film dokumentalny, w którym Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz opowiadają o historii i działalności Instytutu Literackiego, o miesięczniku „Kultura” i jego współpracownikach.
Polska 1994, Studio Filmowe Wir (dla Programu 2 TVP).

18.00
Dyskusja panelowa pt. „Giedroyc – wszystko to, czego nam brakuje: zaangażowanie”

W dyskusji udział biorą:
Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski), Dariusz Nowacki („FA-art”, „Opcje”), Alina Świeściak („Opcje”), Konrad Kęder („FA-art”, Fundacja Otwarty Kod Kultury)

Brak zaangażowania ludzi kultury w sprawy społeczne jest kwestią problematyczną. Niewątpliwie jednak demonstrowanie braku zainteresowania polityką jest modne. A w związku z tym postawa, jaką reprezentował Jerzy Giedroyc w epoce, czy raczej w epokach, w których żył i tworzył, wydaje się dziś równie chwalebna co egzotyczna. Chcielibyśmy, aby historia działalności Jerzego Giedroycia zainspirowała panelistów i publiczność do dyskusji o współczesnych formach i możliwościach angażowania się ludzi kultury w sprawy społeczne, w tym politykę.

RELACJA ZE SPOTKANIA – Grzegorz Wysocki (plik pdf, 65 kb)
OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ – strona www INSTYTUTU KSIĄŻKI

Leonard Neuger – autor ponad 200 prac naukowych, krytycznych, eseistycznych na tematy związane z polską literaturą współczesną i teorią przekładu, esejów i felietonów. Tłumacz literatury szwedzkiej na język polski, między innymi E.J. Stagneliusa, C. M. Bellmana, R. Turnborg, K. Frostenson i T. Transtromera. Publikuje m.in. w: „Dekadzie Literackiej”, „Tekstach Drugich”, „Zeszytach Literackich”, „Signum” i „Lyrikvännen”. Współpracownik i korespondent czasopism emigracyjnych oraz Szwedzkiego Radia i BBC. Profesor języka i literatury polskiej. Od roku 2003 dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Dariusz Nowacki – adiunkt w Zakładzie Krytyki Literackiej UŚ. Współredaguje „FA-art” i dwumiesięcznik kulturalny „Opcje”, w tym ostatnim prowadzi dział literatury. Stały współpracownik kilku pism literackich. Zajmuje się głównie współczesną prozą polską, zwłaszcza autorów wchodzących na literacki rynek. Wydał tom szkiców krytycznych Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. (1999) oraz książkę „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego (2000).

Alina Świeściak – redaktor naczelna „Opcji”. Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ. Zajmuje się współczesną poezja polską i komparatystyką. Niedawno wydała Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (2003).

Konrad Kęder – literat, ostatnio wydał tom Najnowszy model (2004). Redaktor naczelny kwartalnika literackiego „FA-art” oraz wortalu poświęconego czasopismom kulturalnym Witryna.Czasopism.pl. Prezes Fundacji Otwarty Kod Kultury i dyrektor Festiwalu Kultura Polskich Czasopism.13 października 2006


Katowice, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego,
pl. Sejmu Śląskiego 1

10.00
Sympozjum literaturoznawcze: „Idea zaangażowania we współczesnym życiu literackim” (impreza towarzysząca)

Organizatorzy:
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego

Uczestnicy:
prof. Krzysztof Krasuski (UŚ), prof. Józef Olejniczak (UŚ), mgr Agnieszka Nęcka (UŚ, „FA-art”), mgr Wojciech Rusinek (UŚ, „ArtPAPIER”), Paweł Tomczok (MISH UŚ, Akademia Artes Liberales).

Koordynator i przewodniczący obrad:
dr Krzysztof Uniłowski (UŚ, Towarzystwo Literackie im. T. Parnickiego)

prof. Krzysztof Krasuski – kierownik Zakładu Krytyki Literackiej w Instytucie Nauki o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Współautor Słownika realizmu socjalistycznego, redaktor Leksykonu dzieł polskiej literatury współczesnej (2000).

prof. Józef Olejniczak – pracownik Zakładu Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego. Wydał Arkadia i małe ojczyzny (Kraków 1994), Czytanie Miłosza (Katowice 1997), Emigracje. Szkice – studia – sylwetki (Katowice 1999), W-Tajemniczanie. Aleksander Wat (Katowice 1999).

dr Krzysztof Uniłowski – adiunkt w Zakładzie Krytyki Literackiej UŚ. Jego zainteresowania skupiają się wokół innowacyjnych zjawisk w rodzimej prozie po roku 1956. Z kwartalnikiem literackim „FA-art” jest związany od roku 1989. Opublikował książki: Skądinąd. Zapiski krytyczne (1998), Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Gombrowicz – Parnicki – Lem (1999), Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej (2002). Razem z Dariuszem Nowackim opracował tom szkiców Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych (2003).

mgr Agnieszka Nęcka – krytyk literacki, doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej INoLP UŚ w Katowicach. Publikowała m.in. w „FA-arcie”, „ArtPAPIERZE”.

mgr Wojciech Rusinek – redaktor działu literatura w „ArtPAPIERZE”.

Paweł Tomczok – student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Artes Liberales. Interesuje się twórczością T. Parnickiego.

Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury, pl. Sejmu Śląskiego 2

15.00
FILM: „Redaktor” (41 min.)

Film dokumentalny, w którym Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz opowiadają o historii i działalności Instytutu Literackiego, o miesięczniku „Kultura” i jego współpracownikach.
Polska 1994, Studio Filmowe Wir (dla Programu 2 TVP).

16.00
Dyskusja panelowa pt. „Giedroyc – wszystko to, czego nam brakuje: niezależność”

W dyskusji udział biorą:
Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski), Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski), Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Krzysztof Uniłowski („FA-art”, Towarzystwo Literackie im. T. Parnickiego), Marek Zaleski („ResPublica Nowa”, IBL)

Niezależność? Od razu nasuwa się pytanie – od kogo lub czego? Polityki? Państwa? Biznesu? O absolutnej niezależności nikt już chyba nawet nie myśli, chociaż może warto tę akurat tezę przedyskutować. Na pewno jednak łatwiej mówić o niezależności odnosząc się do przeszłości, wyznaczając jasne punkty – na przykład paryską „Kulturę” i jej twórcę. I chyba każdy się zgodzi, że niezależności nam brakuje, choć jako zależnego nikt siebie rozpoznawać nie chce. Czy uniezależniając się od państwa, nie popadliśmy w niewolę indywidualizmu? Czy buntując się przeciw rynkowi, nie straciliśmy z oczu o wiele istotniejszych opresji?

Leonard Neuger – autor ponad 200 prac naukowych, krytycznych, eseistycznych na tematy związane z polską literaturą współczesną i teorią przekładu, esejów i felietonów. Tłumacz literatury szwedzkiej na język polski, między innymi E.J. Stagneliusa, C. M. Bellmana,R. Turnborg, K. Frostenson i T. Transtromera. Publikuje m.in. w: „Dekadzie Literackiej”, „Tekstach Drugich”, „Zeszytach Literackich”, „Signum” i „Lyrikvännen”. Współpracownik i korespondent czasopism emigracyjnych oraz Szwedzkiego Radia i BBC. Profesor języka i literatury polskiej. Od roku 2003 dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Krzysztof Kłosiński – profesor nauk filologicznych. Zainteresowania: literatura XIX i XX w., literaturoznawstwo, teoria literatury. Pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Śląskiego, w Komitecie Nauk Literackich PAN oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie.

Piotr Śliwiński – krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu artykułów i książek krytycznoliterackich, m.in. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, współautor tomuLiteratura polskiej XX wieku, Literatury polskiej 1976-1998 i Poezji polskiej po 1968 roku.

Krzysztof Uniłowski – adiunkt w Zakładzie Krytyki Literackiej UŚ. Jego zainteresowania skupiają się wokół innowacyjnych zjawisk w rodzimej prozie po roku 1956. Z kwartalnikiem literackim „FA-art” jest związany od roku 1989. Opublikował książki: Skądinąd. Zapiski krytyczne (1998), Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Gombrowicz – Parnicki – Lem (1999), Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej (2002). Razem z Dariuszem Nowackim opracował tom szkiców Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych (2003).

Marek Zaleski – historyk literatury, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, współredaktor kwartalnika „ResPublica Nowa”. Od 2005 jest jurorem Nagrody Literackiej NIKE. Autor książek i szkiców poświęconych polskiej literaturze współczesnej. Opublikował Przygodę drugiej awangardy (Wrocław 1984, 2000), zbiór wyróżnionych nagrodą Fundacji Kościelskich szkiców Mądremu biada? (Paryż 1990), Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej (2004) oraz Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza (2005). Jest też współredaktorem tomu Maski współczesności (Warszawa 2001).• • • ODSŁONA WRZEŚNIOWA


Wrześniowa odsłona Festiwalu pod hasłem „Wodujemy czasopisma” odbędzie się w Gdańsku oraz w Sopocie, a zorganizowana zostanie we współpracy z Fundacją Wyspa Progress Gdańsk (w ramach Instytutu Sztuki Wyspa) i Towarzystwem Przyjaciół Sopotu.

W ciągu dwóch dni zaprezentuje się osiem redakcji czasopism, które będą promować swoje najnowsze numery. Oprócz tego zapraszamy na imprezy towarzyszące - spotkania autorskie oraz akcje artystyczne.


Miejsca:
Instytut Sztuki Wyspa – Gdańsk (Stocznia Gdańska),
Modelarnia/ Fundacja Wyspa Progress (Stocznia Gdańska)
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu – Sopot

Czas: 19 i 20 września 2006 r.19 września 2006


Gdańsk, Instytut Sztuki WYSPA (Stocznia Gdańska)

16.00
„LAMPA” – udział biorą Paweł Dunin-Wąsowicz, Anna Dziewit i Agnieszka Drotkiewicz.

Paweł Dunin-Wąsowicz – publicysta, krytyk literacki, szef wydawnictwa Lampa i Iskra Boża i redaktor naczelny czasopisma „Lampa”. Wraz z Tomaszem Łubieńskim i Kingą Dunin prowadził program „Dobre książki” w TVP1. Odkrywca i wydawca Doroty Masłowskiej, współautor książki Parnas Bis. Słownik literatury urodzonej po 1960 roku. Laureat Paszportu Polityki (2005, kategoria „kreator kultury”).

Anna Dziewit – redaktorka magazynu „SMS”, swoje teksty publikuje także w „Lampie”. Wokalistka i gitarzystka dziewczyńskiego zespołu Andy. Studiuje politologię i zarządzanie kulturą na UJ.

Agnieszka Drotkiewicz – autorka powieści Paris London Dachau. Ukończyła Stosunki Międzykulturowe w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie studiuje na tej uczelni kulturoznawstwo. Stale współpracuje z czasopismem „Lampa”.

Jesienią ukaże się książka Anny Dziewit i Agnieszki Drotkiewicz Głośniej! Rozmowy z pisarkami.

17.15
„Pogranicza” – Piotr Krupiński
„Portret” – Bernadetta Darska
Spotkanie prowadzi: Przemysław Gulda.

Piotr Krupiński – pracownik naukowy w zakładzie Historii Literatury XIX w. Uniwersytetu Szczecińskiego. Redaktor Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogranicza”.

Bernadetta Darska – redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pismom feministycznym i genderowym w Polsce, wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Publikacje m.in. w: „Portrecie”, „Res Publice Nowej”, „Witrynie Czasopism”, „Warmii i Mazurach”, „Ha!arcie”, „Zadrze”, „Pograniczach”, „Artmixie”. Autorka zbioru esejów Ucieczki i powroty.

Przemyslaw Gulda – doktor nauk prawnych, obecnie wykłada w Gdańsku. Jest związany z nowojorskim „Nowym Dziennikiem”. Jego teksty ukazują się także w „Lampie”, „Tylko rocku”, „Filmie” i innych pismach. Prywatnie praktycznie ani na chwilę nie przestaje słuchać muzyki i nie wychodzi z kina. Autor książki „Siedemnaście sekund”.

19.00
„Architektura-Murator”. Udział biorą Ewa Porębska i Katarzyna Tomasiewicz

Ewa Porębska – architekt, redaktor naczelny miesięcznika ARCHITEKTURA-murator, wiceprezes wydawnictwa MURATOR. Autorka wielu publikacji na temat architektury, także opracowań w ramach programów badawczych Towarzystwa Urbanistów Polskich i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiej Rady Architektury i Rady Muzeum Architektury we Wrocławiu. Ekspert Europejskiej Nagrody Architektonicznej imienia Miesa van der Rohe 2007. W 1998 roku otrzymała medal Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP „Bene Merentibus” za zasługi dla rozwoju Architektury Polskiej i Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Katarzyna Tomasiewicz – redaktor do spraw organizacyjnych w miesięczniku „Architektura- Murator”

20.15
„Obieg” i „Artmix”. Udział biorą Adam Mazur i Izabela Kowalczyk.
Spotkanie prowadzi: Grzegorz Klaman.

Adam Mazur – redaktor magazynu kulturalnego „Obieg”, współpracuje z „Magazynem Sztuki”. Jest kuratorem w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Izabela Kowalczyk – historyczka sztuki, krytyczka i publicystka; pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za książkę Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. otrzymała nagrodę Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy. Współzałożycielka „Konsoli” – inicjatywy, której celem jest rozpowszechnianie teorii feministycznej poprzez regularne sympozja i wystawy. Powołała do życia „artmix” – internetowy magazyn z tekstami na temat sztuki, kultury wizualnej i feminizmu.

Grzegorz Klaman – rzeźbiarz, wraz z Anetą Szyłak założył i prowadzi Galerię Wyspa (od 1985), współautor koncepcji Otwartego Atelier (1992) i Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” (1998) w dawnej Łaźni Miejskiej oraz prezes Fundacji Wyspa Progress (od 1994). Obecnie prowadzi Modelarnię (2002) i Instytut Sztuki Wyspa na terenie Dawnej Stoczni Gdańskiej.


### Kartofle Kulturalne – catering obsługuje restauracja „Swojski Smak”
20 września 2006


Sopot, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Dworek Sierakowskich

16.30
„Topos” – Krzysztof Kuczkowski, Joanna Roszak
„LiteRacje” – Joanna Mueller, Sylwia Omiotek
Prowadzenie: Konrad Kęder

Krzysztof Kuczkowski – poeta, autor szkiców, recenzji literackich i muzycznych. W 1993 roku założył Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, którym kieruje do dzisiaj. Jeden z inicjatorów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego. W 1996 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu „Sopocka Muza” za wybitne zasługi w dziedzinie kultury.

Joanna Roszak – doktorantka w Zakładzie Poetyki Historycznej IFP UAM, stypendystka „Polityki”, współpracowniczka redakcji internetowej Polskiego Radia. Publikowała m. in. w „Liparze” (Serbia), „Pro Hemina” (Serbia), „Literaturze na Świecie”, „Res Publice Nowej”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Toposie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Zeszytach Literackich”, „Zeszytach Karmelitańskich”, „Polonistyce”, „Podtekstach”, „Nowym Piśmie”. Współpracowniczka wortalu www.techtsy.art.pl.

Joanna Mueller – autorka książki Somnambóle fantomowe. Bywa krytykiem i mącicielem, co uskuteczniała dotąd na łamach m.in. „Studium”, „FA-artu”, „Twórczości”, „Pograniczy”, „Tekstów Drugich”, a także – jako redaktor – „LiteRacji”.

Sylwia Omiotek – urodzona w 1979 roku w Kętrzynie. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie teraz pisze doktorat z literatury dawnej. Niestrudzona tropicielka śladów baroku w literaturze, także współczesnej. Na co dzień nauczycielka polskiego, a niecodziennie – redaktorka „LiteRacji”. Ostatnio znana także jako Oliwka Etymios.

Konrad Kęder – autor książek poetyckich i prozatorskiej, redaktor naczelny „FA-artu”, redaktor wortalu Witryna.Czasopism.pl

17.30
ANTOLOGIŚCI. Spotkanie z Tadeuszem Dąbrowskim („Topos”) autorem książki Poza słowa. Antologia poezji polskiej 1976–2006 oraz Romanem Honetem („Studium”), współautorem książki Antologia nowej poezji polskiej 1990-2000
Prowadzenie: Piotr Kępiński („Dziennik”).

Tadeusz Dąbrowski – redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Stypendysta Fundacji im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Debiutował na łamach „Toposu” w 1997 r. Poza tym drukował m.in. w: „Res Publice Nowej”, „Arkuszu”, „Studium”, „Kresach”, „Tytule”, „FA-arcie”, „Opcjach”, „Frondzie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Frazie”, „Kartkach”, „Dykcji”, „Lampie i Iskrze Bożej”, „Pro Arte”, „Tyglu Kultury”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Wyborczej”, „Akancie”, „Arytmii”, „Pograniczach”, „Autografie”, „Kursywie”, „Wyrazach”, „Ha!arcie”, Antologii nowej poezji polskiej 1990-1999. Laureat wielu konkursów, m.in. „Czerwonej Róży”.

Roman Honet – poeta, redaktor czasopisma „Studium”. Mieszka w Krzeszowicach. Autor tomów: Alicja (1996), Pójdziesz synu do piekła (1998), Pójdziesz synu do piekła (2000) oraz Serce (2002).

Piotr Kępiński – poeta, krytyk, redaktor działu kultury „Dziennika”. Mieszka w Warszawie.

Gdańsk, Instytut Sztuki WYSPA (Stocznia Gdańska)

19.00
„Panoptikum”
Spotkanie z redakcją, prezentacja numeru Nowohoryzontowe olśnienia Udział biorą: Magdalena Dula, Grażyna Świętochowska, Monika Bokiniec. Spotkanie prowadzi: Przemysław Gulda.

Magdalena Dula – redaktor naczelna periodyku filmowego „Panoptikum” i vortalu panoptikum.pl, animatorka kultury, autorka imprez i festiwali filmowo-artystycznych, studentka PWSFTViT w Łodzi, wcześniej polonistka bez przekonania, stale wspólpracuje z Instytutem Sztuki Wyspa i Modelarnią, kuratorka sekcji transmedialnej ISW pro:kinomedia, manager muzyczny, pisuje prozę graffo-bełkotliwą do szuflady i teksty krytyczne.

Grażyna Świętochowska – z-ca redaktor naczelnej „Panoptikum”, doktorantka w Zakładzie Dramatu, Teatru i Filmu UG. Prowadzi zajęcia z „Analizy dzieła filmowego”. Pracuje nad zagadnieniem estetyki czeskiej nowej fali. Publikuje m.in. w „Kwartalniku Filmowym” i „Jazz Forum”. Współorganizuje międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych „Dignity&Work”.

Monika Bokiniec – absolwentka filozofii i socjologii, wykłada na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Estetyki i Filozofii Sztuki. Redaktorka działu przedruków w „Panoptikum”. Główne obszary zainteresowania to estetyka feministyczna, kultura masowa i nowe media.

Modelarnia/ Fundacja Wyspa Progress (Stocznia Gdańska)
20.30 Cudokracja

Cudokracja jako impreza towarzysząca 3. edycji Festiwalu Kultura Polskich Czasopism w inspirujący sposób spaja różnorodne formy sztuki, kreując strefę inter-akcji artystycznej. Tworzy eksperymentalną przestrzeń kumulacji, zagęszczenia i wymiany, gdzie każda z form twórczej ekspresji jest gestem czarowania rzeczywistości, która staje się niejednorodną przestrzenią cudów. Cudokracja działa na zasadzie inter-medialnej platformy i miejsca spotkania, punktu przecięcia różnych świadomości. To przewrotna propozycja nowego systemu, który daje artystom nieograniczoną władzę nad przestrzenią publiczną... Cudokrację utworzą działanie performatywne / pokaz wybranych prac gdańskich artystów / prezentacja sekcji transmedialnej ISW – pro:kinomedia [pokaz video-artu i filmów eksperymentalnych z podkładem muzycznym na żywo] / prezentacje vj połączone z improwizacjami dj-skimi.
koordynacja: Lena Dula


UWAGA! Osoby, które pragną uczestniczyć w wydarzeniach na terenie Stoczni Gdańskiej proszone są o przesłanie swojego imienia i nazwiska na adres e-mail: kinomedia@wyspa.art.pl, najpóźniej do 18 września (poniedziałek), do godz. 18.00 w celu umieszczenia danych na liście wstępu. Wejście na teren stoczni bramą nr 3 (SKM Stocznia Gdańska) oraz bramą nr 1 (historyczną).


  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: