Czasopismo: walka – praca – przyjemność
Dyskusja druga

Czym dla redaktorów, zwłaszcza młodych, jest dzisiaj tworzenie pisma? Walką o idee (jakie?), walką ze społecznymi czy też ekonomicznymi przeciwnościami, walką z mass mediami, może po prostu pracą, którą trzeba wykonać najlepiej, jak się umie, albo dodatkiem do innych zajęć, hobby, działalnością, która ma sprawiać przyjemność?

W naszej dyskusji będą się wypowiadać nie tylko redaktorzy z dużym stażem, ale również tacy, którzy dopiero założyli czasopismo.

  współorganizatorzy:      Naukowe Koło Medioznawców    ZSS_Instytutu_Dziennikarstwa_UW  
  patroni medialni:      Jazz Radio www.radiokampus.waw.pl/ www.independent.pl tygodnik POLITYKA
 
  wsparcie medialne:      Radio eM