7 grudnia 2005 – imprezy towarzyszące

13.00
CSW Zamek Ujazdowski, Sala Kino/Audytorium
Creative Commons - jak dzielić się własną twórczością
Prezentacja Creative Common Polska
Prowadzenie: Justyna Hofmokl i Jarosław Lipszyc

Spotkanie ma na celu przedstawienie projektu Creative Commons - alternatywnego podejścia do praw autorskich, które opiera się na idei zastrzegania tylko niektórych, a nie wszystkich praw posiadanych przez twórcę. W jego ramach omówimy problemy systemu własności intelektualnej, alternatywy oferowane przez „otwarte” licencje oraz praktyczne narzędzia pozwalające publikować w internecie na tych licencjach.17.30
CSW Zamek Ujazdowski
Nieśmiertelny – akcja multimedialna Barbary Konopki.
Udział biora: Veronique Kami – ciało, Nieśmiertelny – nikiel – dzieło Roberta Szczerbowskiego, Artur Fratczak – operator obrazu, Piotr Bochinski – masażysta, Roxana i Roger Rackmann – asystenci, Morgan SMM – koordynator.
Przewidywany czas trwania: 45 minut. Widzowie będą zachęcani do czynnego uczestnictwa w zdarzeniu.

Akcja Nieśmiertelny dotyczy z jednej strony naszego codziennego już stanu zawieszenia w środowisku elektronicznym z jego zmediatyzowanym poznawaniem świata i fenomenem teleobecności, a z drugiej strony raz jeszcze dotyka w elementarny sposób zagadnień naszej cielesności i kosmicznej proweniencji.

Barbara Konopka21.30
CSW Zamek Ujazdowski, Cafe Baumgart
Kawiarnia artystów i panelistów
  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: