10 grudnia 2006

Kraków, Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3a

17.00 Promocja nowych numerów czasopism: „Dekada Literacka”
Prowadzenie: Robert Ostaszewski

Robert Ostaszewski – krytyk literacki (m.in. „Dekada Literacka”, „FA-art”, „Witryna Czasopism.pl”, „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”), historyk literatury (UJ), pisarz (powieść Troję pomścimy, 2002, zbiór opowiadań Dola idola i inne bajki z raju konsumentów, 2005), felietonista (Odwieczna, acz nie oficjalna, 2002). Mieszka w Krakowie.

18.00 Dyskusja panelowa pt. „Sztuka cierpi - pozwólcie nam mówić” o sztuce krytyki poezji
W dyskusji udział biorą:
Anna Kałuża („FA-art”), Joanna Orska („Odra”), Alina Świeściak („Opcje”).
Prowadzenie – Inga Iwasiów („Pogranicza”).

Anna Kałuża – literaturoznawczyni (UŚ), recenzentka literacka („Śląsk”, „FA-art”, „ResPublica Nowa”, „Nowe Książki”).

Joanna Orska – krytyczka literacka, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracuje z „Odrą”. Wydała książkę Przełom awangardy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce (2005). Mieszka we Wrocławiu.

Inga Iwasiów – prozaiczka, poetka, eseistka, historyczka literatury, wykładowczyni na Uniwersytecie Szczecińskim, redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Pogranicza”. Autorka monografii Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna (1994), zbioru opowiadań Miasto – ja – miasto (1998) i tomu poezji Miłość (2001). Ostatnio wydała tom opowiadań Smaki i dotyki (2006).
  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: