9 grudnia 2006

Kraków, Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3a

17.00 Promocja książki Henryka Berezy „Wypiski” z lat 1991-2004
Prowadzenie: Paweł Nowakowski i Andrzej Skrendo.

Henryk Bereza – wybitny krytyk literacki, eseista, wieloletni zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Twórczość”, gdzie prowadził m.in. stałą rubrykę „Wypiski”, obecnie przewodniczący jury Nagrody Literackiej Nike. Wydał m.in. książki Proza z importu: szkice literackie (1979), Obroty. Szkice literackie (1996).

Paweł Nowakowski – architekt, muzyk, nauczyciel akademicki, prokurator, wydawca. Udzielał się grając na gitarze, instrumentach klawiszowych i wszelkiego radzaju perkusjonaliach w szczecińskich zespołach muzycznych, między innymi w „Zbrukanych Gazetach na Brooklynie”, „Antycznym Świecie Profesora Ka”, „Slamsach z Kingston”, „Effatcie”, „Ciechorobie”, „Kolaborantach” i „Zembach” (gdzie gra do dziś). Wydał kilkanaście płyt pod pseudonimem „stwtzc” (www.stwtzc.pl), między innymi „tWARz” (stray records, usa), „tibi et igni” (wydawnictwo forma / pogranicza). Wykłada na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, gdzie uczy grafiki komputerowej, historii sztuki i prowadzi muzyczne warsztaty komputerowe; piastuje funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów; prowadzi pracownię projektową i wydawnictwo „Forma” (www.ppiw-forma.pl).

Andrzej Skrendo – pracuje w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Redaktor „Pamiętnika Literackiego”, stały współpracownik szczecińskiego dwumiesięcznika kulturalnego „Pogranicza”. Wydał m.in. książkę Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji (2002). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „FA-arcie” i „Kresach”.

18.00 Dyskusja panelowa pt. „Sztuka cierpi – pozwólcie nam mówić” o sztuce krytyki architektury
W dyskusji udział biorą:
Sylwia Ratajczyk („Architektura i Biznes”), Krzysztof Sołoducha (wortal Sztuka-Architektury.pl), Jakub Szczęsny („notes.na.6.tygodni”).
Prowadzenie – Edwin Bendyk („Polityka”).

Sylwia Ratajczyk – redaktor naczelna ogólnopolskiego miesięcznika „Architektura i Biznes”.

Krzysztof Sołoducha – wielozawodowiec, pracuje w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Autor książki filozoficzno-prozatorskiej Szkoła życia w niepewności (2002) i doktoratu z filozofii Życie i wiedza. Pojęcie logiki hermeneutycznej w filozofii Georga Mischa (1995). Współpracuje z „FA-artem”, prowadzi wortal „Sztuka Architektury”.

Jakub Szczęsny – Architekt, były reklamiarz i były ilustrator prasowy. Pisuje do „Architektury & Biznesu”, „Fluidu” i „FUTU”. Współpracuje z Fundacją Bęc Zmiana przy projektach związanych z popularyzacją architektury i wzornictwa przemysłowego.

Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne. Dziennikarz m.in. tygodnika „Nowoczesność”, Polskiej Agencji Informacyjnej, „Życia Warszawy”, „Wiedzy i życia”, magazynu „WWW”. Obecnie związany z tygodnikiem „Polityka”, gdzie jest szefem działu Internet. Publikuje także w tygodniku „Computerworld” i „ResPublice Nowej”. Autor nominowanej do Nagrody Literackiej NIKE książki Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (2003) oraz Antymatrix – człowiek w labiryncie sieci (2004).

  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: