8 grudnia 2006

Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6,
Sala Audytorium

17.00
Dyskusja panelowa
pt. „Komisarze i spłyciarze? Los kultury w mediach.”

W dyskusji udział biorą:
Stanisław Bereś, Kinga Dunin, Krzysztof Koehler, Jerzy Sosnowski.
Prowadzenie – Andrzej Franaszek, szef działu kultury „Tygodnika Powszechnego”.

Stanisław Bereś – poeta, krytyk literacki, tłumacz i historyk literatury, profesor w Instytucie Filologii Polskiej oraz w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek jury Nagrody Literackiej NIKE w latach 1996 – 2004. Zajmuje się m.in. twórczością Czesława Miłosza, drugą awangardą, poezją wojenną, nurtami katastroficznymi, fantastyką naukową oraz bieżącą krytyką literacką.

Kinga Dunin – socjolożka kultury (Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne), krytyczka i badaczka literatury (Czytając Polskę), feministka-eseistka (Tao gospodyni domowej i Karoca z dyni), publicystka-felietonistka (Czego chcecie ode mnie, Wysokie Obcasy?), pisarka (Obciach i Tabu).

Krzysztof Koehler – poeta, krytyk literacki, eseista, stały współpracownik „Arcanów” i „Frondy”, badacz literatury, pracownik Instytutu Filologii Polskiej UJ, wykłada także na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się m.in. literaturą polskiego renesansu i baroku – opublikował książkę Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego (2004). Mieszka w Krakowie.

Jerzy Sosnowski – pisarz, publicysta, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Laureat nagrody im. Kościelskich w 2001 roku. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie był tam doktorantem. Pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Wydał m.in. książki prozatorskie Wielościan (2001), Prąd zatokowy (2003), Tak to ten (2006) i eseistyczne Śmierć czarownicy! Szkice o literaturze i wątpieniu (1993), Chwilowe zawieszenie broni (1996, z Jarosławem Klejnockim).

Andrzej Franaszek – redaktor działu kulturalnego „Tygodnika Powszechnego”, literaturoznawca, członkiem jury Nagrody Literackiej NIKE. Wydał m.in. Ciemne źródło (O twórczości Zbigniewa Herberta).
  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: