12 października 2006

Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a

17.00
FILM: „Redaktor” (41 min.)

Film dokumentalny, w którym Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz opowiadają o historii i działalności Instytutu Literackiego, o miesięczniku „Kultura” i jego współpracownikach.
Polska 1994, Studio Filmowe Wir (dla Programu 2 TVP).

18.00
Dyskusja panelowa pt. „Giedroyc – wszystko to, czego nam brakuje: zaangażowanie”

W dyskusji udział biorą:
Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski), Dariusz Nowacki („FA-art”, „Opcje”), Alina Świeściak („Opcje”), Konrad Kęder („FA-art”, Fundacja Otwarty Kod Kultury)

Brak zaangażowania ludzi kultury w sprawy społeczne jest kwestią problematyczną. Niewątpliwie jednak demonstrowanie braku zainteresowania polityką jest modne. A w związku z tym postawa, jaką reprezentował Jerzy Giedroyc w epoce, czy raczej w epokach, w których żył i tworzył, wydaje się dziś równie chwalebna co egzotyczna. Chcielibyśmy, aby historia działalności Jerzego Giedroycia zainspirowała panelistów i publiczność do dyskusji o współczesnych formach i możliwościach angażowania się ludzi kultury w sprawy społeczne, w tym politykę.

RELACJA ZE SPOTKANIA – Grzegorz Wysocki (plik pdf, 65 kb)
OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ – strona www INSTYTUTU KSIĄŻKI

Leonard Neuger – autor ponad 200 prac naukowych, krytycznych, eseistycznych na tematy związane z polską literaturą współczesną i teorią przekładu, esejów i felietonów. Tłumacz literatury szwedzkiej na język polski, między innymi E.J. Stagneliusa, C. M. Bellmana, R. Turnborg, K. Frostenson i T. Transtromera. Publikuje m.in. w: „Dekadzie Literackiej”, „Tekstach Drugich”, „Zeszytach Literackich”, „Signum” i „Lyrikvännen”. Współpracownik i korespondent czasopism emigracyjnych oraz Szwedzkiego Radia i BBC. Profesor języka i literatury polskiej. Od roku 2003 dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Dariusz Nowacki – adiunkt w Zakładzie Krytyki Literackiej UŚ. Współredaguje „FA-art” i dwumiesięcznik kulturalny „Opcje”, w tym ostatnim prowadzi dział literatury. Stały współpracownik kilku pism literackich. Zajmuje się głównie współczesną prozą polską, zwłaszcza autorów wchodzących na literacki rynek. Wydał tom szkiców krytycznych Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. (1999) oraz książkę „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego (2000).

Alina Świeściak – redaktor naczelna „Opcji”. Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ. Zajmuje się współczesną poezja polską i komparatystyką. Niedawno wydała Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (2003).

Konrad Kęder – literat, ostatnio wydał tom Najnowszy model (2004). Redaktor naczelny kwartalnika literackiego „FA-art” oraz wortalu poświęconego czasopismom kulturalnym Witryna.Czasopism.pl. Prezes Fundacji Otwarty Kod Kultury i dyrektor Festiwalu Kultura Polskich Czasopism.
  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: