10 października 2006

Warszawa, Dom Spotkań z Historią, ul Karowa 20

17.00
FILM: „Redaktor” (41 min.)

Film dokumentalny, w którym Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz opowiadają o historii i działalności Instytutu Literackiego, o miesięczniku „Kultura” i jego współpracownikach.
Polska 1994, Studio Filmowe Wir (dla Programu 2 TVP).

18.00
Dyskusja panelowa pt. „Giedroyc – wszystko to, czego nam brakuje: fundusze”

W dyskusji udział biorą:
Mirosław Chojecki (wydawca, członek KOR, organizator Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA), Krzysztof Czyżewski („Krasnogruda”, Fundacja Pogranicza), Zbigniew Gluza (Ośrodek KARTA), Marek Krawczyk (Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu), Barbara Toruńczyk („Zeszyty Literackie”)

Z trzech braków, z którymi borykamy się po zakończeniu ery Giedroycia w Domu Spotkań z Historią zostaną omówione fundusze. Ponieważ kwestia funduszy zawsze wywołuje emocje, nie od rzeczy będzie zaznaczyć, iż w trakcie spotkania przede wszystkim mają być dyskutowane zasługi w finansowaniu przez paryską „Kulturę" inicjatyw w polskim drugim obiegu, w tym czasopism kulturalnych. Dopiero zaś w takim kontekście – współczesne problemy finansowania inicjatyw czasopiśmienniczych. Być może w trakcie dyskusji uda się też wyciągnąć pożyteczne wnioski z historii... Czy nie jest jednym z nich obserwacja, iż fundusze najtrudniej zdobywa się na „działalność”, o wiele łatwiej zaś – na wizje?

Mirosław Chojecki – inżynier chemik, pracownik Instytutu Badań Jądrowych, wydawca, członek KOR, organizator Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWA”. Stan wojenny zastał go w Paryżu, gdzie wydawał miesięcznik „Kontakt” i organizował pomoc sprzętową dla podziemia w Polsce. Po umowie „Okrągłego Stołu” wrócił do Polski, założył i prowadzi przedsiębiorstwo „Media Kontakt”.

Krzysztof Czyżewski – animator kultury, eseista, tłumacz, dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi Wydawnictwo Pogranicze i jest redaktorem serii wydawniczej „Meridian”. Jako pisarz i eseista współpracował z pismami „Kultura” (Paryż), „Borussia” oraz „Books in Canada” (Toronto). Jest członkiem zespołów redakcyjnych pism „Frahmenty” (Mińsk) i „Kulturen Život” (Skopje).

Zbigniew Gluza – założyciel i prezes Ośrodka KARTA, a także redaktor naczelny kwartalnika historycznego „Karta”. W 2002 roku został laureatem Nagrody „Rzeczpospolitej” imienia Jerzego Giedroycia.

Marek Krawczyk – w latach 1985-89 współpracował m.in.: z tygodnikiem CDN. Głos Wolnego Robotnika, zaopatrywał w papier, drukował, kolportował. Współtwórca wydawnictwa Most (1985). Następnie inicjator i szef wydawnictwa PoMost (1988). W ramach tej inicjatywy wydawał „Kulturę Niezależną”, tomy „Archiwum Solidarności”, książki z serii „Konfrontacje”, „Zeszyty Historyczne” i publikacje Biblioteki „Kultury”. W 1988 roku jeden z organizatorów i założycieli funduszu ubezpieczeniowego wydawnictw podziemnych. Organizator serii wystaw i wykładów (2001-2003) o Instytucie Literackim na terenie Białorusi, Ukrainy i Rosji. Współzałożyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa (2003). Prezes Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.

Barbara Toruńczyk – założycielka „Zeszytów Literackich”. Studiowała socjologię w Warszawie i Lublinie. Jest autorką książki Narodowa demokracja. Antologia myśli politycznej »Przeglądu Wszechpolskiego« 1895-1905.
  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: