9 października 2006

Gdańsk, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35

17.00
FILM: „Redaktor” (41 min.)

Film dokumentalny, w którym Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz opowiadają o historii i działalności Instytutu Literackiego, o miesięczniku „Kultura” i jego współpracownikach.
Polska 1994, Studio Filmowe Wir (dla Programu 2 TVP).

18.00
Dyskusja panelowa pt. „Giedroyc – wszystko to, czego nam brakuje: zaangażowanie”

W dyskusji udział biorą:
Edwin Bendyk („Polityka”), Stefan Chwin (pisarz), Wojciech P. Duda („Przegląd Polityczny”), Janusz Korek (Uniwersytet Południowego Sztokholmu), Marek Zaleski („ResPublica Nowa”, IBL)

Brak zaangażowania ludzi kultury w sprawy społeczne jest kwestią problematyczną. Niewątpliwie jednak demonstrowanie braku zainteresowania polityką jest modne. A w związku z tym postawa, jaką reprezentował Jerzy Giedroyc w epoce, czy raczej w epokach, w których żył i tworzył, wydaje się dziś równie chwalebna co egzotyczna. Chcielibyśmy, aby historia działalności Jerzego Giedroycia zainspirowała panelistów i publiczność do dyskusji o współczesnych formach i możliwościach angażowania się ludzi kultury w sprawy społeczne, w tym politykę.

Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne. Dziennikarz m.in. tygodnika „Nowoczesność”, Polskiej Agencji Informacyjnej, „Życia Warszawy”, „Wiedzy i życia”, magazynu „WWW”. Obecnie związany z tygodnikiem „Polityka”, gdzie jest szefem działu Internet. Publikuje także w tygodniku „Computerworld” i „ResPublice Nowej”.

Stefan Chwin – polski powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, grafik związany z Gdańskiem. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje artykuły publikuje w czasopismach zagranicznych: niemieckich, szwedzkich, anglojęzycznych, a także w prasie polskiej. Jako naukowiec zajmuje się romantyzmem i romantycznymi inspiracjami w literaturze nowoczesnej (m. in. u Witolda Gombrowicza). Najsłynniejszą jego powieścią jest Hanemann (1995). Ostatnią książką jest Żona prezydenta (2005).

Wojciech P. Duda – redaktor naczelny gdańskiego kwartalnika politycznego „Przegląd Polityczny”.

Janusz Korek – wykładowca na Uniwersytecie Południowego Sztokholmu. Prozaik. Autor książki Paradoksy paryskiej „Kultury”: ewolucja myśli politycznej w latach 1947-1980. Swoje teksty publikuje m.in. w „Opcjach” i „Twórczości”.

Marek Zaleski – historyk literatury, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, współredaktor kwartalnika „ResPublica Nowa”. Od 2005 jest jurorem Nagrody Literackiej NIKE. Autor książek i szkiców poświęconych polskiej literaturze współczesnej. Opublikował Przygodę drugiej awangardy (Wrocław 1984, 2000), zbiór wyróżnionych nagrodą Fundacji Kościelskich szkiców Mądremu biada? (Paryż 1990), Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej (2004) oraz Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza (2005). Jest też współredaktorem tomu Maski współczesności (Warszawa 2001).
  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: