20 września 2006

Sopot, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Dworek Sierakowskich

16.30
„Topos” – Krzysztof Kuczkowski, Joanna Roszak
„LiteRacje” – Joanna Mueller, Sylwia Omiotek
Prowadzenie: Konrad Kęder

Krzysztof Kuczkowski – poeta, autor szkiców, recenzji literackich i muzycznych. W 1993 roku założył Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, którym kieruje do dzisiaj. Jeden z inicjatorów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego. W 1996 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu „Sopocka Muza” za wybitne zasługi w dziedzinie kultury.

Joanna Roszak – doktorantka w Zakładzie Poetyki Historycznej IFP UAM, stypendystka „Polityki”, współpracowniczka redakcji internetowej Polskiego Radia. Publikowała m. in. w „Liparze” (Serbia), „Pro Hemina” (Serbia), „Literaturze na Świecie”, „Res Publice Nowej”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Toposie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Zeszytach Literackich”, „Zeszytach Karmelitańskich”, „Polonistyce”, „Podtekstach”, „Nowym Piśmie”. Współpracowniczka wortalu www.techtsy.art.pl.

Joanna Mueller – autorka książki Somnambóle fantomowe. Bywa krytykiem i mącicielem, co uskuteczniała dotąd na łamach m.in. „Studium”, „FA-artu”, „Twórczości”, „Pograniczy”, „Tekstów Drugich”, a także – jako redaktor – „LiteRacji”.

Sylwia Omiotek – urodzona w 1979 roku w Kętrzynie. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie teraz pisze doktorat z literatury dawnej. Niestrudzona tropicielka śladów baroku w literaturze, także współczesnej. Na co dzień nauczycielka polskiego, a niecodziennie – redaktorka „LiteRacji”. Ostatnio znana także jako Oliwka Etymios.

Konrad Kęder – autor książek poetyckich i prozatorskiej, redaktor naczelny „FA-artu”, redaktor wortalu Witryna.Czasopism.pl

17.30
ANTOLOGIŚCI. Spotkanie z Tadeuszem Dąbrowskim („Topos”) autorem książki Poza słowa. Antologia poezji polskiej 1976–2006 oraz Romanem Honetem („Studium”), współautorem książki Antologia nowej poezji polskiej 1990-2000
Prowadzenie: Piotr Kępiński („Dziennik”).

Tadeusz Dąbrowski – redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Stypendysta Fundacji im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Debiutował na łamach „Toposu” w 1997 r. Poza tym drukował m.in. w: „Res Publice Nowej”, „Arkuszu”, „Studium”, „Kresach”, „Tytule”, „FA-arcie”, „Opcjach”, „Frondzie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Frazie”, „Kartkach”, „Dykcji”, „Lampie i Iskrze Bożej”, „Pro Arte”, „Tyglu Kultury”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Wyborczej”, „Akancie”, „Arytmii”, „Pograniczach”, „Autografie”, „Kursywie”, „Wyrazach”, „Ha!arcie”, Antologii nowej poezji polskiej 1990-1999. Laureat wielu konkursów, m.in. „Czerwonej Róży”.

Roman Honet – poeta, redaktor czasopisma „Studium”. Mieszka w Krzeszowicach. Autor tomów: Alicja (1996), Pójdziesz synu do piekła (1998), Pójdziesz synu do piekła (2000) oraz Serce (2002).

Piotr Kępiński – poeta, krytyk, redaktor działu kultury „Dziennika”. Mieszka w Warszawie.

Gdańsk, Instytut Sztuki WYSPA (Stocznia Gdańska)

19.00
„Panoptikum”
Spotkanie z redakcją, prezentacja numeru Nowohoryzontowe olśnienia Udział biorą: Magdalena Dula, Grażyna Świętochowska, Monika Bokiniec. Spotkanie prowadzi: Przemysław Gulda.

Magdalena Dula – redaktor naczelna periodyku filmowego „Panoptikum” i vortalu panoptikum.pl, animatorka kultury, autorka imprez i festiwali filmowo-artystycznych, studentka PWSFTViT w Łodzi, wcześniej polonistka bez przekonania, stale wspólpracuje z Instytutem Sztuki Wyspa i Modelarnią, kuratorka sekcji transmedialnej ISW pro:kinomedia, manager muzyczny, pisuje prozę graffo-bełkotliwą do szuflady i teksty krytyczne.

Grażyna Świętochowska – z-ca redaktor naczelnej „Panoptikum”, doktorantka w Zakładzie Dramatu, Teatru i Filmu UG. Prowadzi zajęcia z „Analizy dzieła filmowego”. Pracuje nad zagadnieniem estetyki czeskiej nowej fali. Publikuje m.in. w „Kwartalniku Filmowym” i „Jazz Forum”. Współorganizuje międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych „Dignity&Work”.

Monika Bokiniec – absolwentka filozofii i socjologii, wykłada na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Estetyki i Filozofii Sztuki. Redaktorka działu przedruków w „Panoptikum”. Główne obszary zainteresowania to estetyka feministyczna, kultura masowa i nowe media.

Modelarnia/ Fundacja Wyspa Progress (Stocznia Gdańska)
20.30 Cudokracja

Cudokracja jako impreza towarzysząca 3. edycji Festiwalu Kultura Polskich Czasopism w inspirujący sposób spaja różnorodne formy sztuki, kreując strefę inter-akcji artystycznej. Tworzy eksperymentalną przestrzeń kumulacji, zagęszczenia i wymiany, gdzie każda z form twórczej ekspresji jest gestem czarowania rzeczywistości, która staje się niejednorodną przestrzenią cudów. Cudokracja działa na zasadzie inter-medialnej platformy i miejsca spotkania, punktu przecięcia różnych świadomości. To przewrotna propozycja nowego systemu, który daje artystom nieograniczoną władzę nad przestrzenią publiczną... Cudokrację utworzą działanie performatywne / pokaz wybranych prac gdańskich artystów / prezentacja sekcji transmedialnej ISW – pro:kinomedia [pokaz video-artu i filmów eksperymentalnych z podkładem muzycznym na żywo] / prezentacje vj połączone z improwizacjami dj-skimi.
koordynacja: Lena Dula


UWAGA! Osoby, które pragną uczestniczyć w wydarzeniach na terenie Stoczni Gdańskiej proszone są o przesłanie swojego imienia i nazwiska na adres e-mail: kinomedia@wyspa.art.pl, najpóźniej do 18 września (poniedziałek), do godz. 18.00 w celu umieszczenia danych na liście wstępu. Wejście na teren stoczni bramą nr 3 (SKM Stocznia Gdańska) oraz bramą nr 1 (historyczną).

  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: