10 grudnia 2005

Kraków, Bunkier Sztuki

16.00 PANEL I
Czasopismo kulturalne: może czy musi być polityczne?
Prowadzenie: Edwin Bendyk. Dyskusja z udziałem Sławomira Sierakowskiego („Krytyka Polityczna”).

Standard politycznego zaangażowania kultury i sztuki określiła doskonale przed laty awangarda. Jej znaczenie dla produkowania nowych języków krytyki i dyskursu publicznego nie maleje, niezależnie od tego, jak nazwiemy kolejne formacje awangardowe. Czy jednak współczesna sytuacja nie zmienia się? Przestrzeń kultury była zawsze naturalnym środowiskiem komunikacji społecznej. Dziś, za sprawą przemian społecznych, technologicznych i ekonomicznych ulega ona zagęszczeniu. Czy w takim razie przestrzeń kultury nie staje się przestrzenią polityczną par excellence? A jeśli tak, to czy można myśleć dziś o kulturze, nie myśląc o polityce?

Edwin Bendyk


Kraków, Bunkier Sztuki

18.00 PANEL II
Odgórnie i oddolnie. Jak finansować działalność czasopisma i nie zbankrutować?
Prowadzenie: Konrad Kęder. Dyskutują: Bohdan Zadura („Twórczość”), Arkadiusz Bagłajewski („Kresy”), Piotr Marecki ( „Ha!art”).
  współorganizatorzy:    
  patroni medialni: